Харта на основните права

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Хартата за основните права на ЕС е приета в Ница през декември 2000 като “политическа декларация”. Тя съдържа 54 члена, свързани главно с Европейската конвенция за защита правата на човека.
Съдът на ЕС обяви, че при издаването на присъдите си ще вземе предвид Хартата, въпреки, че тя не е правно задължителна. Съдът на ЕС вече неколкократно се е позовавал на Хартата по различни дела.