Европейска конвенция за Човешки права

European Convention on Human Rights (initially signed in 1950) (Photo: European Commission)

Вдъхновен от декларацията на ООН за Правата на Човека, Съвета на Европа създаде Европейската Конвенция за Човешки права и Основни свободи. В Страсбург е създаден Съд за Правата на Човека, който се произнася по нарушенията на човешките права.

Конвенцията е подписана през 1950 в Рим и е в действие от 1953.

По силата на Конвенцията, граждани на държави, които са я подписали могат да завеждат дела срещу собствените им правителства за нарушаване на Човешките права. Всички членки на ЕС и държавите кандидатки са подписали Европейската Конвенция за Човешки права. Институциите на ЕС, обаче, не са обвързани с нея, тъй като ЕС, като цяло, не я е подписал.

Бъдещето
Проектоконституцията предоставя правна основа на ЕС да се присъедини към Конвенцията за Човешки права, в допълнение на Държавите Членки, тъй като ЕС ще получи статут на юридическо лице. Това няма да засегне компетенциите на Съюза, както е упоменато в Член 5.

Формулировката не дава предимство на Конвенцията за Човешки права, както бе предложено от Евро-критиците в Хартата на Конвента.
Ако възникне конфликт между Съдът за Човешки права в Страсбург и Съдът на ЕС в Люксембург, присъдата на Съдът на ЕС ще бъде с предимство.