Холандия

Флагът развяващ се пред църква (Photo: Notat)

Холандия има население от 16.1 милиона души и площ от 41,500 км2.

Холандия е сред шесте първоначални Страни Членки на ЕИО. След разшиерението през 2004г., тя има 13 гласа от общо 321 в Съвета и 27 места от общо 732 в Европейския Парламент.

Връзки

http://www.holland.nl
http://www.europarl.eu.int/enl......_states_links_en.htm#nederland