Европейски Парламент

Европейският Парламент в Брюксел (Photo: European Parliament)

Европейският Парламент е събранието на представителите на 445 милиона граждани на Съюза. От 1979 година те се избират пряко чрез избори на всеки пет години.

В момента в ЕП има 732 депутатски места, разпределени между държавите-членки според броя на населението им.

Бележки

Бъдещето

Европейската Конституция ще премахне разграничението между задължителни и незадължителни разходи и по този начин ЕП ще им влияние върху всички бюджетни категории.

ЕП ще има също така по-голямо влияние върху повече области, тъй като процедурата по съвместно вземане на решения – наричана сега “обикновена законодателна процедура” - ще се прилага в повече сфери.

След 2009 год. местата в ЕП ще се разпределят според принципа на “дегресивна пропорционалност”, който подсигурява на всяка страна-членка мин. 6 места и макс. 96 в парламент, състоящ се от макс. 750 депутати.

Връзки

http://www.europarl.eu.int