Как да използваме EUABC.com

Изберете държава и език
EUABC.com е създаден на английски, но ще бъде преведен на повечето от езиците говорени в разширения ЕС. Първо изберете държавата, а след това- езика.

Търсене в речника
Въведете дума в полето "Търсене" и натиснете "Търси". Ще ви бъде представен списък с всички думи в базата данни, съдържащи търсената дума. Ако изберете категория, търсенето ви ще се сведе само до думи в тази категория.

И
И открива статии съдържащи всички посочени думи или изречения. Например, Човешки И Права, открива статии съдържащи и двете думи.

ИЛИ
ИЛИ открива статии съдържащи поне една от посочените думи или изречения. Човешки ИЛИ Права открива статии съдържащи или човешки или права. Намерените статии може да съдържат и двете думи.

НЕ
НЕ изключва статиите съдържащи посочената дума или изречение. Човешки НЕ Права открива статии с думата човешки, но без думата права.

Операторите трябва да бъдат изписани с ГЛАВНИ БУКВИ.

Търсене на дума по първа буква
Това свойство извежда списък на всички думи от речника започващи с избраната буква.

Бюлетини и връзки
За тези, които желаят да получат повече информация сме прибавили множество бюлетини с повече формална информация и различни гледни точки. Често пъти има и релевантни връзки към други източници или оригинални документи.

Сваляне на pdf-файла
Можете да прочетете целия ABC речник и да го свалите на вашия компютър като pdf-файл. Той е абсолютно безплатен за нетърговска употреба.