Сметки

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Сметната палата публикува годишен доклад за сметките на ЕС. Той се представя всяка година на базата на информацията, предоставена от Европейската комисия. Парламентът и Съветът на ЕС тогава трябва да одобрят сметките чрез "освобождаване от отговорност".

Бележки

Връзки

Вижте също така: Андреасен и Бламиране.

http://www.eca.eu.int/  http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf