Смъртно наказание

(Photo: www.morguefile.com)

Отменено във всички страни от ЕС. Съветът на Европа е "свободен от смъртно наказание" от 1997 г. Смъртното наказание съществува все още в САЩ, макар че в някои щати е отменено.  Съветът на Европа организира дебат за смъртното наказание между членове на Европейския парламент и американски политици през 2003 г. и поиска от САЩ и Япония (единствената друга страна-наблюдател, в която се прилага смъртното наказание) да наложат мораториум над смъртните присъди.

Връзки

http://europa.eu.int/comm/exte......ons/human_rights/adp/index.htm