Еврозона

12 държави приеха еврото през 2002 (Photo: EU Commission)

Популярен термин използван за мрежата от държави присъединили се към Единната Европейска Валута; премахвайки националните си валути и замествйки ги с Евро.

Връзки

Виж също Евро, Евроземя, Единна валута и Оптимална валутна област