Рак

Cigarette warning label (Photo: www.eu2001.se)

ЕС подкрепя изследването на рака като същевременно субсидира отглеждането на тютюн и препятства страните-членки да забранят нитратите и сулфитите, причиняващи рак в определени концентрации.

Връзки

http://www.iarc.fr/ 

http://europa.eu.int/comm/heal......_projects_tobacco_funds_en.htm