Кардифски процес

(Photo: European Commission)

Доброволно координиране на структурните икономически политики на страните-членки, целящо увеличаване на заетостта.

Бележки

Получава името си от срещата на върха на ЕС в Уелс през 1998 г.

Връзки

http://europa.eu.int/comm/inte......rket/en/update/economicreform/
http://europa.eu.int/comm/envi......integration/cardiff_status.pdf