Комитет за действие за Съединени европейски щати, ACUSE

Jean Monnet, the "Father of the EU" and founder of ACUSE (Photo: European Commission)

"Бащата на ЕС" и първи Председател на Върховния орган, Жан Моне, създава ACUSE (Action Committee for the United States of Europe - Комитет за действие за Съединени европейски щати) за провеждане на кампания за федерална Европа през 1955 г.

Връзки

http://www.jean-monnet.ch/anglais/pFondation/fondation.htm