Църкви

Church in Malta (Photo: Lisbeth Kirk)

Съветът на Европейските Църкви (СЕЦ) обединява 123 църкви членки и преговаря по различни теми с Комисията.
Църквите са свързани с проекта на Жак Делор “Дайте душа на Европа”.

В необвързваща декларация към Договора от Амстердам е посочено, че ЕС зачита националните църкви.

Бъдещето

Подобен текст се предлага сега в Чл. 51 от новата Проектоконституция. Освен това, в уводната част на Проектоконституцията се посочва, че Съюзът трябва да черпи вдъхновение от ".... културното наследство...".