Аденауер, Конрад (1876-1967 г.)

Konrad Adenauer (Photo: European Commission)

Немски канцлер през 1949-63 г. Политик от Християн-демократическия съюз (CDU), който е подписал оригиналния Договор за Европейска общност и френско-немския Елисейски договор през 1963 г. Фондация Конрад Аденауер развива много проекти в страните-кандидатки със средства от немската държава.

Връзки

Фондация Конрад Аденауер:

http://www1.kas.de/stiftung/englisch/intro.html