Комитет Адонино

(Photo: www.cityguide-dms.com)
Носи името на италианския член на Европейския парламент, който е оглавявал през 1984 г. работната група на Европейския съвет, инициирала по-широки предложения за "Европа на хората".