Алтернатива на Конституцията на ЕС

The cover of the book "From Constitution to Lisbon Treaty." (Photo: www.bonde.com)

Група в Европейския Парламент наречена SOS Демокрация е предложила алтернатива на  Конституцията на ЕС. Първото предложение имаше 15 точки и бе представено като миноритарно мнение на Конвенцията. След референдумите по предложението за Конституция във Франция и Холандия на 29 май и 1 юни 2005, групата представи алтернатива със седем точки. Йенс-Петер Бонде представи дискусионен доклад очертаващ концепция, според която всички съществуващи договори ще бъдат пресъздадени в споразумение за сътрудничество състоящо се от само 47 члена.

Групата SOS демокрация е изпратила 8 поправки на междуправителствената конференция преразглеждаща Конституцията на ЕС през 2007.