Агенции

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)

Европейският съюз може да създава различни агенции, които да работят в разнообразни сфери. Досега следните агенции са създадени от ЕС:

- Център за преводи на органите на Европейския съюз - Люксембург: http://www.cdt.eu.int

- Европейски център за развитие на професионалното обучение - Солун (Гърция): http://www.cedefop.eu.int http://europa.eu.int/agencies/cedefop/index_en.htm

- Общностна служба за растително разнообразие - Анжер (Франция): http://www.cpvo.eu.int  http://europa.eu.int/agencies/cpvo/index_en.htm

- Европейска агенция за възстановяване - Солун (Гърция): http://www.ear.eu.int http://europa.eu.int/agencies/ear/index_en.htm

- Европейска агенция за авиационна сигурност (действаща от септември 2003 г.) http://europa.eu.int/agencies/easa/index_en.htm   http://www.easa.eu.int/

- Европейска агенция за околна среда - Копенхаген (Дания): http://www.eea.eu.int/   http://europa.eu.int/agencies/eea/index_en.htm

- Европейски орган по сигурността на храните - временно седалище в Брюксел (Белгия): http://www.efsa.eu.int/   http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_en.htm

- Европейски център за контрол и борба с наркотиците - Лисабон (Португалия): http://www.emcdda.org

- Европейски център за оценяване на медицинските продукти - Лондон (Великобритания): http://www.emea.eu.int http://europa.eu.int/agencies/emea/index_en.htm

- Европейска агенция за морска сигурност: http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_en.htm

- Европейска фондация за обучение - Торино (Италия): http://www.etf.eu.int http://europa.eu.int/agencies/etf/index_en.htm

- Европейски център за контрол и борба с расизма и ксенофобията - Виена (Австрия): http://www.eumc.eu.int и http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

- Европейска фондация за подобряване на условията за работа и живот - Дъблин (Ирландия):                  http://www.eurofound.eu.int http://europa.eu.int/agencies/efound/index_en.htm

- Служба за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) - Аликанте (Испания) : http://europa.eu.int/agencies/......index_en.htm    http://oami.eu.int

- Европейска агенция за сигурност и здравословни условия на труд - Билбао (Испания): http://europe.osha.eu.int/ и   http://agency.osha.eu.int/

За цялостно въведение в работата на агенциите: http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm