Конвент за бъдещето на Европа

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Конвент обикновено е широко събрание с много членове на партии, представители на професии или организации.
На среща на най-високо равнище на Държавните Глави и Министър-Председатели проведена в Брюксел/Лакен през декември 2001 се реши да се създаде специален Конвент за подготвяне на нов договор, който да последва Договора от Ница.
Конвентът включва 16 члена на Парламента на ЕС, 32 члена на националните парламенти, 15 члена на националните правителства, и два члена на Комисията. Страните кандидатки, включително Турция, са представени от 26 члена на националните парламенти и 13 члена на правителствата им.

Конвентът се ръководи от Жискар Д’етен – Председател, и от бившите италиански и белгийски Министър- Председатели, Джулиано Амато и Жан-Люк Деен -Заместник-Председатели. Жискар Д’Етен председателства също важния Президиум на Конвента, който съставя дневния ред, прави заключения и назначава Работните групи в Конвента.
Всеки член, с изключение на председателството, има заместници, които могат да се намират в съответната заседателна зала, но могат да се изказват единствено когато пълноправният член отсъства.