Селскостопански цени

(Photo: www.schlechterfarms.com)

Обикновено цените на селскостопанските продукти се определят от пазара като се основават на нивата на търсене и предлагане. В рамките на ЕС селскостопанските цени се определят в съответствие с Общата Селскостопанска Политика (CAP). ЕС се намесва в селскостопанските пазари с цел да стабилизира цените чрез натрупване на запаси, когато цените падат. Поради тази причина цените в ЕС са по-високи от тези на световния пазар.