Селскостопански разходи

Agriculture and Fisheries Council (Photo: Council of the European Union 2009)

Заемайки около 45% от разходите, селското стопанство е най-големият сектор в бюджета на ЕС.

Бъдещето

На срещата на високо равнище в Брюксел през октомври 2002, таваните на селскостопанските разходи за 25 членния ЕС бяха фиксирани на: