Отстъпка

Margaret Thatcher negotiated a special rebate on EU contributions for the UK in 1984 (Photo: thesetides.com)

Всяка страна-членка прави вноски за финансирането на ЕС. През 1984 г. Маргарет Тачър договаря специална отстъпка за Обединеното Кралство, която се изчислява всяка година. Редукцията се нарича технически отстъпка, но е широко известна като "намалението" или "рефинансирането" на британския бюджет.

Връзки

Вижте също така Британското намаление.

http://www.parliament.the-stat......d/pdvn/lds02/text/20722-01.htm