Система за ранно предупреждаване

Конвентът предлага “алармена” система.
Чрез тази система националните парламенти могат да излагат възражения по предложения на Комисията до шест седмици след публикуването им поради нарушение на принципа на субсидиарност. Т.е. нарушаване на принципа, че ако нещо може да се свърши по-добре на местно ниво ЕС не трябва да се намесва. Тогава ще се прибегне до Комисията за преразглеждане на предложението.