ЕКОФИН

(Photo: EUobserver.com)

Често срещано съкращение за Съвета на Министрите на икономиката и на финансите, който управлява също и Икономическия и валутен съюз.
Преди официалните събрания на 12 държави приели Еврото (страните от Еврозоната, наричани понякога Евроленд) се състоят понякога неформални срещи между министрите на тези държави. Тези срещи са наричани също Евро-X срещи още от времето, когато е съществувала несигурност по въпроса колко страни ще приемат Евро валутата.

Бъдещето

Конвентът предлага ролята на ЕКОФИН-министрите от държавите приели еврото да бъде формална. Те ще основат неофициален Евро-клуб с председател избиран за 2½ години, съгласно специалния протокол на групата за Еврото.

В ЕС от 25 държави по-малко от половината ще бъдат членки на Евроленд, въпреки че всички Държави кандидатки са ангажирани в присъединителните им договори с евентуално членство в Евроленд.