Албания

Map of Albania (Photo: European Comission)

Албания има население от приблизително 3 милиона души и територия от 29,000 км2.

Тя има споразумение за Търговия и кооперация с ЕС от 1992г. Процесът за Стабилизиране и Асосиация започва през 1999г., но все още не е довел до споразумение с ЕС.

Бележки

Албания все още не е страна кандидат за ЕС. Но, заедно с други страни от Западните Балкани, Албания е поканена от лидерите на ЕС и Европейската комисия да кандидатства за бъдещо членство в ЕС. На срещата от високо ниво в Солун през юни 2003г., Европейските лидери са изрични, че всички страни от Западните Балкани ще се присъединят към ЕС.

Връзки

http://www.albanian.com