Алергии

(Photo: EU Commission)

ЕС разрешава използването на оцветители, които водят до алергии. Швеция губи дело когато се опитва да запази съществуваща забрана на провокиращите алергии оцветители в сладките.

Връзки

Виж също Environmental clause, Азо оцветители и Добавки.

http://www.eufic.org/en/quickfacts/food_additives.htm