Европейски Съвет

The European Council in Luxembourg (Photo: European Commission)

Редовните срещи на държавните глави и министър председателите на държавите-членки на ЕС.

Тези президенти и министър председатели заедно с президента на Европейската Комисия се срещат средно четири пъти и минимум два пъти в годината, за да определят общите политически насоки на ЕС (Чл. 4 Договор за ЕС). Министрите на виншните работи и други министри могат да присъстват при покана.

Бележки

Европейският Съвет бе признат за институция от Единният Еврпейски Акт (1986). На срещата на върха през декември 2000 в Ница бе решено, че всики срещи на върха на ЕС ще се провеждат в Брюксел. Домакин на срещите на Европейския Съвет е държавата-председателка на Съюза (този пост се предава по ратационен принцип на всеки шест месеца).

Връзки

http://ue.eu.int/