Болести по животните

The EU supports the research of epidemiology of several internationally important diseases, including bluetongue, foot-and-mouth disease, and scrapie. (Photo: www.iah.ac.uk)

ЕС има Обща Селскостопанска Политика (CAP), която включва правила за благосъстоянието на животните и болестите по тях. През 2002 Европейският Парламент създаде временен комитет, който да анализира кризата с епидемията от шап през 2001.

Страните Членки не могат да определят ветеринарни зони за защита от разпространяването на болести. Това изисква общи решения подкрепени с квалифицирано мнозинство.

Връзки

http://europa.eu.int/comm/food/animal/diseases/index_en.htm