Федерация

The European Court of Justice in Luxembourg (Photo: Ssolbergj)

Федерацията е държава в която властта е поделена между федералното и провинциалното или регионално ниво, и в която провинциите, щатите или Лендерите (Германия) нямат абсолютна независимост.

ЕС е хибрид между федерация и Конфедерация

Държавите Членки, съставящи Съюза, имат контрол над обширни сфери на икономическия, социалния и политическия живот в наднационалните институции на ЕС. Те, обаче, остават равностойни една на друга в областите, в които все още държат изключителната власт да решават собствената си политика.

Бележки

ЕС има характеристики на федерална държава от 1964, както се посочва от предимството на законодателството на ЕС над националното законодателство при всеки случай на конфликт, както се потвърждава и от Съда.

Думата "федерален" бе изтрита от Проекто- Договора от Маастрихт от 1991 като политически чувствителна.
В Проектоконституцията на Жискар Д’Етен е записано, че Съюзът "администрира определена компетенция на федерален принцип ". Понастоящем този израз е променен на "общностен метод".
Сферите на наднационална политика се разширяват при всеки нов договор на ЕС.