Маастрихтски договор

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Маастрихтският договор, наричан още Договор за Европейски съюз (ДЕС), бележи нов етап от бъдещето на европейската интеграция, най-вече с въвеждането на Икономическия и валутен съюз. Това е най-значимият за развитието на ЕС договор. Той е подписан на 7 февруари 1992 и влиза в сила на 1 май 1993.

Въвеждайки промени в предишните договори - от Париж, от Рим и Единния акт - Маастрихтският договор обявява създаването на политически съюз. Това ново политическо измерение прибавя към вече съществуващия наднационален общностен стълб (колона) два междуправителствени стълба - обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и правосъдие и вътрешни работи (ПВР).

Бележки

С Маастрихтския договор :

 • ЕИО/ЕО официално се преименува в Европейски съюз (ЕС)
 • се въвежда Икономически и валутен съюз (ИВС)
 • се учредяват длъжността “Европейски омбудсман“ и Комитетът на регионите
 • се увеличават областите на гласуване с квалифицирано мнозинство
 • се въвежда процедурата по съвместно вземане на решения
 • (в резултат на която) се увеличава влиянието на Европейския парламент

  Великобритания и Маастрихтският договор

  През 1989, Великобритания е единствената от 12 държави-членки, която се противопоставя на идеята европейската интеграция да се придружи със социален протокол, идея, осъществена с подписването на Маастрихтския договор през 1992.

  Британският премиер Джон Мейджър осигурява на Великобритания прилагането на право на изключение (opt-out или правото да се вземе решение за неспазване на дадена клауза или за неучастие в дадена процедура) в две основни направления на Маастрихтския договор - социалния протокол и процеса по въвеждане на единна валута.

  През 1997, социалният протокол е ратифициран от лейбъристкото правителство на Тони Блеър.

  Връзка

  http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html