Висш представител

Javier Solana is the High Representative for the Common Foreign and Security Policy (Photo: Western European Union)

Обикновено висш представител е служител назначен да представя организация в чужбина. Бившият Испански министър на външните работи и бивш генерален секретар на НАТО, Хавиер Солана, е Главен секретар на Съвета и в същото време Висш представител по Общата външна политика и политика на сигурност. Като Висш представител той трябва да асистира Съвета по Общата външна политика и политика на сигурност.
Солана често пътува по работа с Председателя или с външния министър за водене на преговори по въпроси като мирът в Близкия Изток и другаде.

Бъдещето

Конвентът за Бъдещето на Европа предлага постът Висш представител да бъде премахнат. Вместо него ЕС ще има общ външен министър. Той ще бъде избиран с квалифицирано мнозинство от министър-председателите в Европейския Съвет, ще бъде приет от Председателя на Комисията и ще трябва да бъде одобрен, заедно с останалите, от Комисията, от Европейския Парламент. Външният министър ще действа като заместник-председател на Комисията на ЕС със специален статус.