Споразумението от Аруша

Износ на какао от Гана (Photo: European Commission)
Търговско споразумение между първите 6 страни членки на EEC и Кения, Танзания и Уганда, подписано в Аруша, Танзания през 1969 и отнасящо се до годините от 1971 до 1975. Споразумението беше включено е Конвенцията от Ломе през 1975 и в последвалото я Споразумение от Котоноу (2000).