Азбест

Сградата Berlaymont: в която са намерени нива на азбеста 0.67-0.86 на кубичен метър. (Photo: These Tides)

Изключително опасна субстанция обект на общите правила на ЕС предназначени да предпазят работниците от нея. правилата позволяват 0.001 азбестов прах на кубичен метър въздух.

Бележки

В централата на Европейската комисия в сградата Berlaymont е намерено съдържание от 0.67-0.86 на кубичен метър и в следствие на това е в реконструкция от 1992г.

Връзки

http://europa.eu.int/comm/empl......th_safety/areas/asbest1_en.htm