Лихтенщайн

Микро държава. Членка на ЕАСТ, тя има споразумение за  ЕИО с ЕС.

Връзки

http://www.liechtenstein.li

http://www.europa.eu.int/comm/......s/lichtenstein/intro/index.htm