АВЦ - AVC

Европейският Парламент в Страсбург (Photo: European Parliament)
Одобрение от ЕП произлизащо от френския термин: Avis conforme.