Обнова

Илинка Митрева, Министър на Външните работи на Македония. (Photo: European Commission)

ЕС подкрепя програмата за възстановяването на Босна и Херцеговина, Хърватска и БЮРМ (Македония)

Връзки

http://www.ear.eu.int/home.htm