Наблюдатели

Договор за Присъединяване (Photo: European Commission)

Наблюдателят е човек, който участва в срещи но няма право на глас.

Страните кандидатки са с разрешение да изпращат наблюдатели до всички събрания на Съвета и работните групи. Те могат да говорят на тези срещи, но не и да гласуват.

Страните кандидатки могат да поискат формална консултация ако предложение на ЕС може да ги засегне. При такова положение се провеждат консултации в специален временен комитет съставен от представители на страните членки, страните кандидатки и Комисията на ЕС.

Бележки

Ако страна кандидатка гласува с "НЕ" на Присъединителния Договор посредством референдум наблюдателите от страната ще бъдат оттеглени.