Хосе-Мария Аснар (1953 - )

Хос (Photo: Spanish EU Presidency, EFE)

Испански Министър Председател от 2000 до 2004 и лидер на световното Християн-Демократическо движение.