Озонов слой

ЕС е част от Монреалския протокол за ограничаване използването на вредни за озоновия слой субстанции.