Балкански страни

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)

Като цяло, следните страни се считат за Балкански страни:

Географски те могат да бъдат разделени на западни балкански страни (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, БЮРМ (Бивша югославска република Македония) и Сърбия и Черна гора) и югоизточни балкански страни (Румъния и България). Последните две са страни-кандидатки, очакващи членство в ЕС през 2007 г.

ЕС лансира процес за стабилизиране и асоцииране със западно-балканските страни, с оглед тяхното вероятно членство в ЕС. Споразумения за стабилизиране и асоцииране бяха подписани с Хърватска и с БЮРМ (Македония).

Бъдещето

През януари 2003 г. гръцкото председателство и председателят на Европейската комисия поканиха балканските страни да кандидатстват за членство в ЕС. Хърватска внесе своята кандидатура на 21 февруари 2003 г., а БЮРМ (Македония) - през март 2004 г.

Връзки

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/see/news/ip03_433.htm