Регламент

Решение на ЕС, което директно задължава всички страни-членки и гражданите в целия ЕС.

Забранено е да се променят регламентите на ЕС, когато се вписват в националните закони.

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа предлага регламентитите да бъдат преименувани на закони на ЕС. Тогава регламенти ще се назовават административните актове.