Румъния

Офисът на Румънската търговска Банка (Photo: European Commission)

Има население от 22.5 милиона души и площ от 235,500 км2.

Страна кандидатка очакваща членство в ЕС през 2007г. Има Европейско Споразумение от 1995г. и е Асоциран Партньор от 1998г.

Срещата на високо ниво в Копенхаген през Декември 2002г. решава, че Румъния може да стане членка на ЕС през 2007г. ако запази бързия си напредък в преговорите. До Май 2004г., са затворени 23 от общо 31  преговорни глави.

Връзки

http://www.gov.ro

http://www.europarl.eu.int/enl......applicants/romania_home_en.htm