Бенелюкс

Belgium, the Netherlands, and Luxembourg are all a part of Benelux. (Photo: www.bitsaa.org)
Търговски и митнически съюз между Белгия, Холандия и Люксембург, основан през 1948 г., сега изрично разрешен с член 306 от Договора за ЕС.