Блокиращо малцинство

(Photo: EU Commission)

Блокиращо малцинство е броят от гласове, необходими за блокирането на едно решение, взимано при гласуване с квалифицирано мнозинство.

След разширяването на ЕС на 1 май 2004 г. блокиращото малцинство представлява 90 от 321 гласа. Ако ЕС нарастне, както е планирано, на 27 страни-членки, то ще бъде 88 от 345 гласа.

Връзки

Вижте също така Гласуване в Съвета.