Ватиканът

Ватиканът (Photo: Notat)

Виж Микро държави.

Връзки

http://www.vatican.va