Леонардо Давинчи

Тренировъчна програма на ЕС. Името също така се свързва с мошеническия скандал довел до падането на Европейската комисия през 1999г.

Връзки

Виж Santer

http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html