Работно време

Работното време е ограничено на 48 часа седмично, въпреки че има някои изключения (Photo: Notat)

Ограничено до 48 часа на седмица в ЕС, с някои изключения (изключения). Прието е за ЕС като цяло през 1993г. с квалифицирано мнозинство според  разпоредбите на Единният Европейски Акт.

Бележки

Има също така и директиви покриващи почасовата работа в тази област.

Връзки

http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_en.htm