Държави-членки на Европейския Съюз

(Photo: EUobserver.com)

От 1 май 2004 год. ЕС се състои от 25 държави-членки.

ЕС трябва да зачита националната идентичност на своите членки. Държавите-членкитрябва да зачитат решенията на ЕС и са обвързани от принципа на лоялността. Конфликтите между ЕС неговите държави-членки се разрешават от властите на Съюза – като например Съда на ЕС.

Бъдещето 

Европейскта Конституция съдържа предложение за възможността държавите-членки да напускат ЕС с две годишно предизвестие

Връзки

Виж също така държави-кандидатки.

Връзки към интернет страниците на правителсвата на страните-членки:

Австрия: http://www.austria.gv.at

Белгия: http://www.belgium.fgov.be

Великобритания: http://www.gov.uk

Германия: http://www.bundesregierung.de

Гърция: http://www.government.gr

Дания: http://www.stm.dk

Естония: http://www.riik.ee/et/

Ирландия: http://www.irlgov.ie

Италия: http://palazzochigi.it

Испания: http://www.la-moncloa.es

Кипър: http://www.cyprus.gov.cy/

Латвия: http://www.am.gov.lv/lv/

Литва: http://www.lrv.lt/

Люксембург: http://www.gouvernement.lu

Малта: http://www.gov.mt/

Полша: http://www.kprm.gov.pl/

Португалия: http://www.portugal.gov.pt

Словакия: http://www.vlada.gov.sk/english/

Словения: http://www.sigov.si/vrs/ang/index-ang.html

Унгария: http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en

Финландия: http://www.valtioneuvosto.fi

Франция: http://www.premier-ministre.gouv.fr

Холандия: http://www.regering.nl

Чешка Република: http://www.czech.cz/

Швеция: http://www.regeringen.se