Бойкот на Аржентина

Договорът от Маастрихт дава законова основа за бпйкотни действия (Photo: European Commission)
През 2982 ЕС спря вноса от Аржентина понеже страната нахлу във Фолклендските Острови (или Малвински Острови). След Договора от Маастрихт съществува специална законова основа в договорите за подобни действия на бойкот - Чл. 301 TEC.