Бюджет

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

Бюджетът се планира от Комисията на ЕС и впоследствие се решава от Съвета и от Парламента на ЕС. Министрите в Съвета имат последната дума по така наречените принудителни разходи или задължителни разноски, главно използвани за земеделския бюджет.

Парламентът на ЕС има последната дума по незадължителните или непринудителни разходи, покриващи повечето други пера.

Водени са множество битки за класифициране на разходите. В резултат на това, с течение на годините, правомощията на Парламента на ЕС нарастват.

Незадължителните разходи са нарастнали от 8%, от бюджета през седемдесетте, на 58%- през 2003.
Понастоящем класификацията се извършва с междуинституционално съглашение.

Приходната страна на бюджета се решава единствено от Съвета - чрез мита, изравняване на селските стопанства, глоби, 1% от ДДС основата, плюс обвързана с БВП вноска.

Съществува горна граница на общите приходи на ЕС (собствени приходи), която не трябва да превишава 1.27 % от цялостния БВП. Бюджетът може да надхвърли 1.27 % единствено при единодушие сред Държавите Членки.

Бъдещето

Конвентът предлага премахването на различието между задължителни и незадължителни разходи и даването на Парламента на ЕС на последната дума по разходната страна, а на Съвета- по приходната страна и по източниците й.

Links

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm