Комисар

Vice-President of the Commission, Margot Wallström (Photo: EU Commission)

Член на Европейската Комисия.

В момента Комисията се състои от 25 комисаря – по минимум един представител от всяка държава-членка (два от Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия). Комисарите се назначават от държавите-членки и се удобряват от ЕП. Избират се по техните общи компетенции и трябва да гарантират независимостта си. Всеки от тях заема политически пост в страната си, като често това е министерски пост.

Бележки

Комисията се назначава на всеки пет години.

Бъдещето

Европейската Конституция съдържа предложение от 20014 год. Комисията да представлява 2/3 от държавите-членки. Всички комисари ще се назначават чрез гласуване с квалифицирано мнозинство от 72% от вота на държавните глави и министър председателите. Това квалифицирано мнозинство трябва също така да отговаря на 65% от населението на ЕС. Съветът и новоизбраният президент на Комисията заедно съставят списъка от комисари, след което те се удобряват от ЕП  и се назначават от Европейския Съвет по горе споменатата процедура.

Връзки

http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/index_en.htm