Генерален адвокат

The EU Court in Luxembourg has eight advocate generals (Photo: www.ec.europa.eu)

Освен съдиите, Съдът на ЕС в Люксембург има осем генерални адвоката, които съдействат за изработването на съдебните решения. Те подготвят съдебните дела с писмени становища, които не обвързват Съда, но обикновено влияят върху неговите решения.